Người dùng iPhone trung thành đang đạt mức cao nhất mọi thời đại

Author
Admin

Theo một cuộc khảo sát của SellCell, sự trung thành với thương hiệu Apple của các chủ sở hữu iPhone đã đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Cụ thể, khảo sát mới nhất cho thấy 91,9% chủ sở hữu iPhone dự định mua một chiếc iPhone khác trong đợt nâng cấp tiếp theo, tăng 1,4% so với năm 2019.

Follow us on Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, and Dribbble.